ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, SOBRE A RESTAURACIÓN DA CATEDRAL DE SANTIAGO:
"A nova achega de 17 millóns para a Catedral, xunto co Plan director, permitirán que siga sendo a nosa grande obra colectiva”